Lite av varje… / bit of everything…

 

Foto: Marte Fæhn

2016: Jeg åpner separatutstillingen "SPUNK" på “blås & knåda” i Stockholm 29. oktober.

29. okt - 20. nov 2016

Hornsgatan 26, Stockholm

Velkommen!

 

Glassene til krukkene er blåst av Vidar Koksvik og Micke Jacobsson. Katalogen er designet av Marte Fæhn. Lars Elton har skrevet teksten i katalogen:

 

THE ARTIST WHO PREFER SPUNK

Should art be only serious, or are you allowed to add a humoristic twist? Linda Lothe says – Yes, thank you. I prefer both.

Humour is the joy of life, but the clown’s sad face adds a tragic dimension to our laughter. Still, there is too much seriousness in art. After modernism had its breakthrough a century ago, phantasy and humour has been an underestimated measure in art. The serious bunch is in power, but Linda Jansson Lothe prefers to be included in the joyous crowd who are doing their best to lighten up life…

Last ned hele teksten her.

 

Last ned hele katalogen her.

2013: Separatutstilling "Forunderlig" i Det gule huset på Holmen i Asker. 20. april til 12. mai 2013. Velkommen!

Jeg har laget en samling skulpturer av mennesker og dyr i ulike situasjoner.

Temaene sirkulerer rundt eksistensielle utfordringer.

Jeg er fasinert av kontraster og det som skjer i spenningsfeltet mellom det ”vakre” og det ”stygge”.

Jeg er interessert i dualismen i tilværelsen; at det morsomme også kan være trist eller at det eventyrlige rommer noe skummelt og dystert.

Jeg bruker humor som lommelykt og ønsker å belyse det absurde i livet og vår egen utilstrekkelighet.

2013: Keramikk – nå!

Jeg og min kollega i Avart, Mimi Swang oppslag om keramikk i Aftenposten 5. januar 2013.

2012: Jeg har separatutstilling "Never Land" på Nääs Konsthantverk utenfor Göteborg. Utstillingen står fra 4. august til 2. september 2012. Velkommen!

Les omtale av  utstillingen på Zenit kulturtidsskrift, omtalt av Bo Berg!
www.zenitkultur.com/artist.php?id=1493

Last ned katalogen fra min separatutstilling "Never Land" på Nääs Konsthantverk (klikk på katalogen).

Download the Catalouge from My exhibition ”Never Land” at Nääs Konsthantverk, Gothenburg, Sweden. 4. August - 2. September 2012 (click on the catalouge).

2012: Jag ärvde en samling med cirka 800 saltkar från min moster Edla Hedvig Westesson (1912-2000). Hon samlade saltkar i 30 år. Bokstäverna är saltkaren av lera som är limmade på mdf-plattor. Jag har föstorat ett av de som jag tyckte var groteskt, och satt ljus i. Glaskonstnär Vidar Koksvik hjälpte mej att blåsa ögon och kula.

I inherited a collection of salt shakers from my aunt, Edla Hedvig Westesson (1912-2000). She collected salt shakers for 30 years, and kept a book were she numbered them and systematized them. I wanted to do something with this collection. I´ve choosen only salt shakers made in clay, which is my material. I have enlarged one salt shaker that I thought was  grotesque, and put light inside it.Glass-artist Vidar Koksvik helped me blow the glass.

2010: Last ned katalogen fra min separatutstilling "Happy together" på Akerhus kunstnersenter.

Klipp fra omtale: "Happy together"AKS 2010, anmeldelse i khVerk av Marianne Enge: "..det er en barnlig forestillingsverden man trer inn i her, med en humoristisk og uhøytidelig miks av referenser." "Nesten alle arbeidene har noe skummelt ved seg, noe unheimlich, for å si det med Sigmund Freud, som sikkert hadde funnet litt av hvert å henge seg opp i her."

Download the Catalouge from My exhibition ”Happy together” at Akershus Art Senter.

Art Critics from ”Happy together” There is a childlike imagination you walk into here, with a humorous and unpretentious mix of references. Almost all the works have something scary about them, something "unheimlich, to put it with Siegmund Freud, who probably had found these works interesting.

2008: Fra utdeling av Oslo bys Kulturstipend i Oslo Rådhus 2008. Katrine Køster Holst, Fabian Stang, Linda Jansson Lothe og Gunhild Vatn.

From the distribution of Oslo's Art stipendium the Oslo City Hall, 2008. Katrine Køster Holst, Fabian Stang (mayor of Oslo), Linda Jansson Lothe and Gunhild Vatn.

2007: Från artikkel i Kunsthåndverk 2, 2007 i forbindelse med utställnngen "Underbart" på Galleri Format i Bergen, av Mai Lahn- Johannesen: "For oss som følger med på barne-TV, synes spranget ikke langt fra de tjekkiske modellerkittfilmene der alt kan skje; der et dyr f.eks blir til en båt som blir til en prinsesse som igjen blir til en...osv; til Lothes fargesterke, organisk formede og finurlig dekorerte gjenstander, som i det ene øyeblikk kan se ut som et vakkert sjødyr eller like gjerne tendere i retning av en kjolebekledt kvinnesiluett med livvidde à la Dronning Maud.

From article in Craft 2, 2007 in connection with the exhibition “Wonderful” at Gallery Format in Bergen, Mai Lahn-Johannesen: "For those of us who follow the children's TV, it seems the leap is not far from the Czech clay animation movies, where anything can happen, where an animal is  a boat that turns into a princess who  becomes a ... etc; to Lothes colored, organic-shaped and cleverly decorated objects, which in one moment can look like a beautiful sea creatures or just as likely to tend towards a woman in a dress with waist à la Queen Maud.

2002: Fra utställningen "Alice i Underlandet". Fotograf Tom Gunnarsson ble inspirerad til å ta med en levende Alice inn i utstillingen.

Klipp fra anmeldelse  av Lars Elton i VG 1.12.02 (terningkast 5), Galleri Ram: "Skjønt denne utstillingen er så rik både i uttrykk og fortellerglede at publikums engagemang ville blitt vekket uansett hva temaet var. Installasjonen rommer flere tablåer med hver sin lille historie, samtidig som den er så mangfoldig at det stadig er nye ting å oppdage."

From the exhibition "Alice in Wonderland". Photographer Tom Gunnarsson was inspired to bring a live Alice in to the exhibition.

Cut from the review of Lars Elton VG 12/01/02 , Gallery Ram: "Although this exhibition is so rich both in expression and story-telling that the public would be involved, no matter what the topic was. Installation contains several tableaux, each with a small history, while it is so diverse that there are always new things to discover."

2001: Bilden är tatt av Signe M. Anderssen, från en utställning i Bergen 2001, där Norske fotografer fotograferade kunsthåndverk.

The picture is from the photographer Signe M. Anderssen, from an exhibition in Bergen in 2001.

2000: Från "Vanitas" Kunstnerforbundet, Oslo.

From "Vanitas" Kunstnerforbundet”, Oslo.