Om meg

Mina arbeten balanserar i fältet mellan «Högkultur»- och «Lågkultur», kitsch och konst, nostalgi och modernitet.

Jag är fascinerad av kontraster och det som sker i spänningsfältet mellan det «vackra» och det «fula».

Jeg jobber både med bruksting og skulpturelle arbeider, ofte sammensatt.

Jag har i alla år samlat på rariteter och finurliga saker jag finner. Jag gjuter eller bygger kopier som jag sätter i hop med nyskapade former. Att vara vaken och öppen för det som händer under processen är viktigt.

Gamla och nya ting fusioneras och nya historier berättas.

 

About me

I work in the space between "High"- and "Low"-culture. Between Kitsch, Camp and Art, between modernity and nostalgia.

The electricity created between contrasts such as "beauty/attraction" and "ugly/repulsive" have always fascinated me.

My Objects can be purely sculptural or for everyday use, and sometimes a bit of both.

I have always collected esoteric odds and ends. From these objects I make casts or copies that I combine into new and surprising objects. To be open to what might occur during the process is paramount.

By fusing the old and the new I make new stories. Stories for me and you.

Coat made by Marit Eken Kalager. Foto Marte Fæhn