SPUNK

Astronauten behöver space / An Astronaut needs space 2016 (55x37x37). Glass Vidar Koksvik/Micke Jacobsson.

Foto Marte Fæhn

Musca Domestica 2016 (47x25x21). Glass Vidar Koksvik/Micke Jacobsson. Foto Marte Fæhn

Bättre tända en sticka / Better to light a candle 2016 (48x35x35). Glass Vidar Koksvik/Micke Jacobsson.

Foto Marte Fæhn

Bubbla / Bubble 2016 (60x20x20). Glass Vidar Koksvik/Micke Jacobsson. Foto Marte Fæhn

Bom Bom Jär / Bang Bang Jar 2016 (45x25x21). Glass Vidar Koksvik/Micke Jacobsson.

Foto Marte Fæhn