2013

Aftenposten on 5 January 2013

Ceramics – now! / Keramikk – nå!

My colleague in Avart, Mimi Swang, and I are in a post about ceramics in Aftenposten on 5 January 2013.

Jeg og min kollega i Avart, Mimi Swang er med i oppslag om keramikk i Aftenposten 5. januar 2013.

Ceramics shape trends / Keramikk former trender

Ceramics - new and old - are in the wind like never before. Meet the ceramicists Mimi Swang and Linda Jansson Lothe. After an article in Aftenposten, we were invited to TV2, Good morning Norway 19 March 2013.

Keramikk - ny og gammel- er i vinden som aldri før. Møt keramikerne Mimi Swang og Linda Jansson Lothe. Etter oppslag i Aftenposten, ble vi invitert til TV2, God morgen Norge 19. mars 2013.

TV2, Good morning Norway 19 March 2013
TV2, Good morning Norway 19 March 2013